top of page

OSTEOPATISK BEHANDLING

 

När vi är i balans kan kroppen reparera och nybilda sig och anpassa sig till yttre och inre krav dvs. den upprätthåller Hälsa och Vitalitet.

 

Ibland blir kraven för stora och vi hamnar i obalans. Kroppen börjar då signalera till exempel värk i rygg, nacke, axlar, knän, muskler, huvud, yrsel, migrän, mag- och tarmproblem, nervsmärtor, domningar, stickningar, trötthet, stress, andningsproblem med mera.

 

Jag behandlar både akuta och långvariga besvär samt ger förebyggande och underhållande behandling.

 

Alla över 8 år är välkommna.

 

Behandlingen börjar med att jag ställer frågor runt dina symtom och eventuella tidigare problem samt skador, olyckor, motion, hälsa med mera. Detta för att få en bild av hur ditt liv ser ut och vilken belastning du haft och har på din kropp.

 

Därefter tittar jag på bland annat kroppens hållning, om den är roterad åt något håll eller sidoböjer och hur den rör sig. Jag tittar på huden om det finns cirkulationsstörningar, svullnader, färg, utslag och sen känner jag om huden är varm eller kall, om muskler är spända, hur rörligheten är i leder och muskler med mera. Vid behov utför jag olika tester för att ställa en diagnos som till exempel nervtester (reflexer, känsel och muskelstyrka) blodtryck, puls, muskeltester, cirkulations-störningstester.

 

Med många års erfarenhet kan jag se och känna vart kroppen inte fungerar optimalt och jag känner också under behandlingen när kroppen själv tar över och börjar läka området.
 

Antalet behandlingar varierar men vanligast är 3-4 st med först 1 veckas mellanrum och sen glesare beroende på hur länge man haft symtom, hur allvarlig skadan är, hur vital kroppen är och vilken belastning man utsätter den för.

 

 

INKA SHAMANSK ENERGI BEHANDLING

 

Enligt inka traditionen består allt av LEVANDE ENERGI, skapandets energi, från Cosmos och Moder Jord och våra kroppar omges av en energikropp.

 

Allt är energi i olika former.

 

Livet ger oss "sår" och avtrycken från såren finns i både energikroppen och i vår fysiska kropp. Dessa "sår" gör oss  rädda, sårbara, arga, ledsna, obekväma, spända, trötta, olyckliga, stressade m.m.

 

Shamanen helar/ tar bort "såren"/ avtrycken i energikroppen och i den fysiska kroppen så vi kan bli den vi verkligen är, vårt sanna jag, SJÄLEN.

 

Ju helare vi blir ju mer fred och stillhet får vi inombords och ju mer öppnar vi våra hjärtan.

 

När det blir fred i människan blir det fred på jorden.

 

Behandlingen börjar med att du berättar vad som hindrar dig från att vara den du vill vara eller om något som stör dig i livet eller är jobbigt och svårt.

 

Du har dina kläder på dig och behandlingen kan utföras sittande, stående och liggande på en behandlingsbänk.

Ibland får du andas en stund på ett speciellt sätt.

Under större delen av behandlingen ligger du ner och blundar.

 

bottom of page