top of page

Osteopat Kerstin Söderman

073-9890474

Vi påverkas av händelser i våra liv och ibland blir påfrestningarna  för stora och kroppsliga och känslomässiga problem dyker upp.
Med Osteopati och Inkashamansk medicin har jag verktyg att hjälpa både kroppen och själen.

Varmt välkommen!

bottom of page